C.A2.B2VE -C.A2.B2VE -BÀSIC 2 (A2) VIRTUAL - ESTIU 2021

 • Curs: C.A2.B2VE -C.A2.B2VE -BÀSIC 2 (A2) VIRTUAL - ESTIU 2021

 • Calendari: 28/06/2021 - 27/07/2021
 • Durada: 40 h
 • Dies i horari: dilluns, dimarts i dijous, de 12-14 h
 • Lloc: Campus Catalunya
 • Modalitat: virtual (classes en directe els dilluns, dimarts i dijous, de 12 a 14 h)
 • Nivell MCER: A2
 • Període de matrícula: 15/06/2021-16/06/2021

 • Preu CN: currículum nuclear (per a estudiants de grau de la URV):  25.00
 • Preu URV: Membres de la URV (estudiants -en el cas d'idiomes, són de màster i doctorat-, PAS i PDI), Alumni URV (a excepció del C2 de català), i Amics i Amigues de la URV:  25.00
 • Preu no URV: alumnes externs a la URV:  153.38
 • Preu amb exempció del 100% (família nombrosa especial, minusvalidesa igual o superior al 33%, víctimes de violència de gènere i fills dependents, i víctimes d'actes terroristes i cònjuges i fills) ):   0.00
 • Preu CN amb descompte del 50% (família nombrosa general) :  12.50
 • Preu no URV amb descompte del 50% (família nombrosa general) :  76.69

 • Adreçat a: membres de la URV (estudiants, PAS, PDI, Alumni URV i Amics i Amigues de la URV) i i persones externes a la Universitat.
 • Criteris de selecció: Per accedir al curs cal haver fet prèviament el curs A Bàsic 1 o bé superar una prova d'accés.

 • Objectius: 
  Assolir el nivell bàsic de llengua catalana (A2 del MECR).

Professors/es
 • Mònica Batet Boada
Contingut/programa
- Mantenir converses senzilles.
- Redactar textos breus sobre els entorns quotidià i d'aprenentatge.
- Comprendre globalment i en detall textos orals sobre temes d'interès general i les informacions més generals emeses pels mitjans de comunicació.
Avaluació
Per obtenir el Certificat de nivell bàsic de llengua catalana de la URV, equivalent al nivell A2 del Marc europeu comú de referència, cal superar un examen final ii assistir al 80% de la formació; per fer l'examen, cal assistir al 80% de classes i lliurar les dues unitats del Parla.cat)
Observacions
- La formació es fa a través de la modalitat amb tutoria de la plataforma Moodle.
- La formació dóna dret a una convocatòria d'examen.
- Amb aquest curs els alumnes de mobilitat poden obtenir 4 ECTS.