C.C2.DVE1 -C.C2.DVE1 - SUPERIOR (C2) VIRTUAL - ESTIU 2021

 • Curs: C.C2.DVE1 -C.C2.DVE1 - SUPERIOR (C2) VIRTUAL - ESTIU 2021

 • Calendari: 28/06/2021 - 23/07/2021
 • Durada: 70 h
 • Dies i horari: dilluns, dimarts, dimecres i dijous, de 16.30 a 18 h
 • Lloc: Campus Catalunya
 • Modalitat: virtual, amb classes en directe (dilluns, dimarts, dimecres i dijous, de 16.30 a 18 h) *És important que assistiu a la sessió virtual del dia 28 de juny, a les 16 h a través de la plataforma Moodle, ja que s'explicarà el funcionament del curs i de la plataforma virtual./b>
 • Nivell MCER: C2
 • Període de matrícula: 15/06/2021-16/06/2021

 • Preu CN: currículum nuclear (per a estudiants de grau de la URV):  192.00
 • Preu URV: Membres de la URV (estudiants -en el cas d'idiomes, són de màster i doctorat-, PAS i PDI), Alumni URV (a excepció del C2 de català), i Amics i Amigues de la URV:  192.00
 • Preu no URV: alumnes externs a la URV: 
 • Preu amb exempció del 100% (família nombrosa especial, minusvalidesa igual o superior al 33%, víctimes de violència de gènere i fills dependents, i víctimes d'actes terroristes i cònjuges i fills) ):   0.00
 • Preu CN amb descompte del 50% (família nombrosa general) :  96.00
 • Preu no URV amb descompte del 50% (família nombrosa general) : 

 • Adreçat a: estudiants, PAS i PDI de la URV; Alumni URV i Amics i Amigues de la URV, i persones externes a la URV
 • Criteris de selecció: Per accedir al curs cal tenir assolit un nivell de suficiència de català (C1 del MECR) o bé superar una prova d'accés.

 • Objectius: 
  Metodologia
  S'utilitza la plataforma Moodle.

  Avaluació i acreditació
  La formació dóna dret a una convocatòria d'examen. Cal haver lliurat el 80% de les activitats per obtenir el certificat d'assistència.
  Els exàmens són presencials al campus Catalunya de la URV. L¿examen escrit es farà el 27 de juliol i els orals el 28-29 juliol. Els resultats es publicaran al setembre.
  Per obtenir el Certificat de nivell superior de llengua catalana, equivalent al nivell C2 del Marc europeu comú de referència, cal superar un examen final.

Professors/es
 • Marcel Banús Banús
 • Meritxell Granados Salvadó
 • Mònica López Bages
Contingut/programa
Avaluació
Observacions